دوره‌های آموزشی

دست آورد های انقلاب اسلامی
دست آورد های انقلاب اسلامی
20 جلسات رایگان ثبت‌نام
A اندیشه ناب
A اندیشه ناب
محمدحسن وکیلی 28 جلسات رایگان ثبت‌نام
آرامش و معنویت
آرامش و معنویت
محمدرضا برته 20 جلسات رایگان ثبت‌نام
Bمهارت زندگی
Bمهارت زندگی
محمد شیروانی 20 جلسات رایگان ثبت‌نام
A هویت و شخصیت شناسی
A هویت و شخصیت شناسی
حسین حلوائیان 10 جلسات رایگان ثبت‌نام
حجاب و عفاف
حجاب و عفاف
ابوذر رجبی 7 جلسات رایگان ثبت‌نام
دوره جامع مهارت تربیت فرزند
دوره جامع مهارت تربیت فرزند
محمد شیروانی 14 جلسات 290,000 تومان ثبت نام دوره کلیک کنید
آرامش و خوشبختی
آرامش و خوشبختی
محمدرضا برته 18 جلسات 300,000 تومان ثبت‌نام
طرح استعداد یابی در حوزه های فرهنگی هنری و رسانه
طرح استعداد یابی در حوزه های فرهنگی هنری و رسانه
4 جلسات رایگان ثبت‌نام
سرح العیون
سرح العیون
حسن رمضانی 45 جلسات 150,000 تومان ثبت‌نام
ادب الکبیر و ادب الصغیر- استاد برته
ادب الکبیر و ادب الصغیر- استاد برته
محمدرضا برته 40 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
لغت موران- استاد دکتر عموزاده
لغت موران- استاد دکتر عموزاده
امیرعلی عموزاده 40 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
الهی نامه- استاد زنجیرزن حسینی
الهی نامه- استاد زنجیرزن حسینی
میثم زنجیرزن حسینی 40 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
صد میدان- استاد حسینی آملی
صد میدان- استاد حسینی آملی
سید علی حسینی آملی 40 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
گلستان سعدی- استاد رمضانی
گلستان سعدی- استاد رمضانی
حسن رمضانی 40 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
اصول فلسفه و روش رئالیسم
اصول فلسفه و روش رئالیسم
محمدرضا برته 30 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
شرح چهل حدیث امام خمینی (ره)
شرح چهل حدیث امام خمینی (ره)
حیدر ضیائی 90 جلسات 150,000 تومان ثبت‌نام
رساله سه اصل
رساله سه اصل
سید علی حسینی آملی 43 جلسات 150,000 تومان ثبت‌نام
جبرانی انسان کامل در نهج البلاغه
جبرانی انسان کامل در نهج البلاغه
سید علی حسینی آملی 63 جلسات 150,000 تومان ثبت‌نام
جبرانی درس چهل حدیث امام
جبرانی درس چهل حدیث امام
حیدر ضیائی 37 جلسات 60,000 تومان ثبت‌نام
اندیشه اسلامی
اندیشه اسلامی
محمدحسن وکیلی 28 جلسات 300,000 تومان ثبت‌نام
سبک زندگی
سبک زندگی
محمد شیروانی 20 جلسات 200,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین مثنوی معنوی
کلاس آنلاین مثنوی معنوی
حسن رمضانی 10 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین انسان کامل
کلاس آنلاین انسان کامل
حیدر ضیائی 40 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین مقدمه قیصری
کلاس آنلاین مقدمه قیصری
حیدر ضیائی 20 جلسات 150,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین قرآن عرفان برهان
کلاس آنلاین قرآن عرفان برهان
سید علی حسینی آملی 10 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین رساله سه اصل
کلاس آنلاین رساله سه اصل
سید علی حسینی آملی 10 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین تمهید القواعد
کلاس آنلاین تمهید القواعد
سید یوسف ابراهیمیان 10 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین عدة الداعی
کلاس آنلاین عدة الداعی
سید علی حسینی آملی 10 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین عیون مسائل نفس
کلاس آنلاین عیون مسائل نفس
حسن رمضانی 10 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
کلاس آنلاین اشعة اللمعات
کلاس آنلاین اشعة اللمعات
حسن رمضانی 10 جلسات 100,000 تومان ثبت‌نام
منطق الطیر تهران
منطق الطیر تهران
حسین حلوائیان 50 جلسات 50,000 تومان ثبت‌نام
آغاز و انجام دوره دوم
آغاز و انجام دوره دوم
سید علی حسینی آملی 16 جلسات 60,000 تومان ثبت‌نام
فصوص فارابی
فصوص فارابی
90 جلسات 10,000 تومان ثبت‌نام
عدة الداعی
عدة الداعی
99 جلسات 60,000 تومان ثبت‌نام
عرفان برهان و قرآن
عرفان برهان و قرآن
سید علی حسینی آملی 40 جلسات 60,000 تومان ثبت‌نام
جایگاه انسان کامل در نهج البلاغه
جایگاه انسان کامل در نهج البلاغه
سید علی حسینی آملی 90 جلسات 60,000 تومان ثبت‌نام
اشعة اللمعات
اشعة اللمعات
حسن رمضانی 30 جلسات 60,000 تومان ثبت‌نام
جایگاه انسان کامل در نهج البلاغه
جایگاه انسان کامل در نهج البلاغه
سید علی حسینی آملی 30 جلسات 10,000 تومان ثبت‌نام
آغاز و انجام دوره اول
آغاز و انجام دوره اول
سید علی حسینی آملی 15 جلسات 60,000 تومان ثبت‌نام
اغاز و انجام
اغاز و انجام
سید علی حسینی آملی 30 جلسات 160,000 تومان ثبت‌نام
انسان شناسی دانشجویی
انسان شناسی دانشجویی
محمد خواجوی 23 جلسات 50,000 تومان ثبت‌نام
فصوص ۲
فصوص ۲
حیدر ضیائی 11 جلسات 40,000 تومان ثبت‌نام
عدة الداعی
عدة الداعی
سید علی حسینی آملی 30 جلسات 20,000 تومان ثبت‌نام
عرفان ، برهان و قرآن
عرفان ، برهان و قرآن
روح الله سوری 30 جلسات 20,000 تومان ثبت‌نام
اشعه اللمعات
اشعه اللمعات
حسن رمضانی 30 جلسات 20,000 تومان ثبت‌نام
فصوص قیصری
فصوص قیصری
روح الله سوری 70 جلسات 10,000 تومان ثبت‌نام
تمهیدالقواعد1
تمهیدالقواعد1
سید یوسف ابراهیمیان 50 جلسات 10,000 تومان ثبت‌نام
سرح العیون
سرح العیون
حسن رمضانی 60 جلسات 110,000 تومان ثبت‌نام
رساله سه اصل
رساله سه اصل
حیدر ضیائی 30 جلسات 20,000 تومان ثبت‌نام
« قبلی  1  2  بعدی »
صفحه
82 نتیجه

اطــلاعــات تــمــــاس:

دفـتـر و ساختـمان آموزشـی: قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه

کدپستی: 3715696797

 

آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18): 02537710447

ارتباطات و روابــط عمــومــی: 09906265794