پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

ترم اول تربیت مربی به اتمام رسید

تاریخ انتشار: 1399/10/30    
ترم اول تربیت مربی به اتمام رسید

ترم اول طرح تربیت مربی به پایان رسید 

ترم اول تربیت مربی به اتمام رسید.

1. لطفا عنایت داشته باشید تکلیف پایان ترم،  سه درس را آماده کنید.

2. حتما ارزشیابی اساتید در انتهای همان درس تکمیل فرمایید.

3. حتما صوت هایی که مدنظرتون هست را دانلود کنید چون که پنل بسته میشود و صوت ها پاک میشود.

4. جهت صحت سنجی و ارتقا به ترم بالاتر باشما تماس خواهیم گرفت.

موفق و پیروز باشید...

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322