پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

راههای ارتباطی با روابط عمومی و واحد خواهران

تاریخ انتشار: 1399/10/30    
راههای ارتباطی با روابط عمومی و واحد خواهران

راههای ارتباطی و تلفنهای تماس با روابط عمومی و واحد خواهران موسسه علمی تربیتی آوای توحید

شماره تماس های موسسه :

۱. سامانه آموزش مجازی واحد برادران:
02537845125
09906265794
 تماس بعد از ظهرها ۱۶ الی ۲۰

۲‌.سامانه آموزش مجازی وحضوری(خواهران)
02537845180
09028258621

1تماس صبح ها ازساعت۹الی۱۲

2فقط خواهران به این شماره تماس بگیرند.

3. لطفا از این پس خواهران موسسه به اکانت @ava_khaharan پیام دهند.

۰۳ مدرسه حضوری و مسئول دفتر
02537845362
تماس صبح ها ازساعت۹الی۱۲

۴.دبیرخانه و امورات ارگان ها
02537845363
09028258621
تماس صبح ها ازساعت۹الی۱۲

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322