پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

واحد درسی مدرسه حضوری

تاریخ انتشار: 1400/05/24    

جدول دوره آموزشی معرفت النفس   موسسه آوای توحید

دوره

ترم

عنوان درس

نام مولف

پیش نیاز

موضوع درس

سطح 1

ترم اول

معرفت النفس

علامه حسن زاده

 

علم نفس 1

نهج البلاغه (خطبه اول)

امام علی(ع)

 

حکمت 1

آموزش فلسفه

علامه طباطبایی

 

فلسفه1

مدینه فاضله

فارابی

 

حکمت2

توحید صدوق

شیخ صدوق

 

عرفان نظری1

مثنوی معنوی

مولوی

 

عرفان عملی1

ترم دوم

معرفت نفس

علامه حسن زاده

 

علم نفس 2

نهج البلاغه (خطبه اول)

امام علی(ع)

 

 حکمت 3

آموزش فلسفه

علامه طباطبایی

 

فلسفه2

توحید صدوق

شیخ صدوق

 

عرفان نظری2

مدینه فاضله

فارابی

 

حکمت4

مثنوی معنوی

مولوی

 

عرفان عملی2

ترم سوم

معرفت نفس

علامه حسن زاده

 

علم نفس 3

آمموزش فلسفه

علامه طباطبایی

 

فلسفه3

مدینه فاضله

فارابی

 

حکمت5

مثنوی معنوی

مولوی

 

عرفان عملی3

نهج البلاغه (خطبه193)

امام علی(ع)

 

 حکمت 6

حدیث عنوان بصری

عنوان بصری

 

عرفان عملی3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دوره آموزشی معرفت النفس   موسسه آوای توحید

دوره

ترم

عنوان درس

نام مولف

پیش نیاز

موضوع درس

سطح 2

ترم اول

فصوص فارابی

فارابی

 

فلسفه 4

آغاز و انجام

خواجه نصیر الدین طوسی

 

فلسفه5

آشنایی با عرفان اسلامی

یزد ان پناه

 

عرفان نظری3

اصول فلسفه

علامه طباطبایی

 

عرفان عملی4

گلستان

سعدی

 

عرفان عملی5

 

 

 

 

ترم دوم

فصوص فارابی

فارابی

 

فلسفه 7

آغاز و انجام

خواجه نصیر الدین طوسی

 

فلسفه8

آشنایی با عرفان اسلامی

یزد ان پناه

 

عرفان نظری4

اصول فلسفه

علامه طباطبایی

 

عرفان عملی6

گلستان

سعدی

 

عرفان عملی7

 

 

 

 

ترم سوم

فصوص فارابی

فارابی

 

فلسفه 10

آشنایی با عرفان اسلامی

یزد ان پناه

 

عرفان نظری5

سلامان و ابسال

ابن سینا

 

عرفان نظری6

اصول فلسفه و روش رئالیسم

علامه طباطبایی

 

فلسفه11

اشارات (نمط 3)

ابن سینا

 

فلسفه12

مقدمه قیصری

ابن عربی

 

عرفان نظری7

 

 

 

 

 

 

جدول دوره آموزشی معرفت النفس   موسسه آوای توحید

دوره

ترم

عنوان درس

نام مولف

پیش نیاز

موضوع درس

سطح 3

ترم اول

اشارات (نمط 8)

ابن سینا

 

فلسفه11

تمهید القواعد

ابن ترکه

 

عرفان نظری8

مصباح الهدایة

امام خمینی

 

فلسفه12

مقدمه قیصری

ابن عربی

 

عرفان نظری9

سلامان و ابسال

ابن سینا

 

عرفان عملی8

عوارف المعارف

سهروردی

 

عرفان نظری9

ترم دوم

اشارات (نمط 9)

ابن سینا

 

فلسفه 13

مقدمه قیصری

ابن عربی

 

عرفان نظری10

مصباح الهدایة

امام خمینی

 

فلسفه14

رساله سه اصل

ملاصدرا

 

فلسفه15

تمهید القواعد

ابن ترکه

 

عرفان نظری 11

عوارف المعارف

سهروردی

 

عرفان نظری12

مبدأ و معاد

ملاصدرا

 

فلسفه16

ترم سوم

رساله سه اصل

ملاصدرا

 

فلسفه 17

تمهید القواعد

ابن ترکه

 

عرفان نظری13

رساله قصه غربه الغربیه

سهروردی

 

عرفان نظری14

حی ابن یقظان

ابن سینا

 

عرفان عملی9

مقدمه قیصری

ابن عربی

 

عرفان نظری14

غزلیات حافظ

حافظ

 

عرفان عملی10

مبدأ و معاد

ملاصدرا

 

فلسفه17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322