پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

داریم خداحافظی میکنیم

تاریخ انتشار: 1400/07/04    
داریم خداحافظی میکنیم

آقایان داریم خداحافظی می‌کنیم!

ای بسا که خبر به شما رسیده: «حسن‌زاده مسافرت کرد»

آه و ناله‌ای ندارد که... نظام عالم است و ما هم از پس پرده خبر نداریم.

خدا نکند ندارد که... چرا نکند؟ اینجا باشیم برای چه؟
علامه حسن زاده آملی‌(ره) 

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322