پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

بازار خودفروشی ان سوی دیگر است

تاریخ انتشار: 1400/07/05    
بازار خودفروشی ان سوی دیگر است


بیا سوتہ دلان گرد هم آییم و با هم بنالیم ڪہ در این درگاه جز آه و نالہ سودے ندهد
و در بازار سوختگان جز دل شڪستہ هیچ ڪالایي ارج و ارزش ندارد

در ڪوے ما شڪستہ دلي مي خرند و بس
بازار خودفروشي از آن سوے دیگر است

هر ڪه درد دارد روزها ڪوڪو مي ڪند و شب ها هوهو
گاهي در نماز و نیاز است و گاهي در سوز و گداز


نامه ها و برنامه ها 
علامه حسن زاده ی آملی قدس سره
#فراق
#فقدان
#هجران
#رحلت
#علامه حسن زاده آملی 

 

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537836250   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322


واحد اداری و مالی : 02537730745