پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

اعضای هیئت موسس موسسه آوای توحید

تاریخ انتشار: 1400/07/21    

لیست اسامی هیئت موسس موسسه علمی تربیتی آوای توحید

 

 

حضرت آیت الله حسن رمضانی دامت برکاته

 


   

  حضرت آیت الله حیدر ضیایی دامت برکاته

 


    حضرت آیت الله یزدان پناه دامت برکاته


حضرت آیت الله ناییجی دامت برکاته


 

 حضرت آیت الله سید علی حسینی دامت برکاته

 


 

 حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حیدری نقدعلی زید عزه

 


 

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس 15 لغایت 19 ) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537710458


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت4 تا7 بعداز ظهر): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322