پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

نشریه آوای توحید

تاریخ انتشار: 1400/08/06    
نشریه آوای توحید

مجوز نشریه موسسه آوای توحید صادر شد.

یکی از رسالت های نشریه #آوای_توحید درج محتواهای پژوهشی اساتید و دانش پژوهان می باشد‌ .

موسسه آوای توحید (http://avayetowheed.ir ) در انتهای هر دوره یا درس بجای آزمون پژوهش محوری را مد نظر دارد ،

نشریه بستری مناسب جهت تشویق و درج محتواهای پژوهشی دانش پژوهان می باشد.

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322