پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

پیگیری تاسیس شعبه در شیراز

تاریخ انتشار: 1400/10/09    
پیگیری تاسیس شعبه در شیراز

جمعی از مدیران موسسه آوای توحید جهت بررسی ایجاد شعبه از قم ،عازم شهرشیرازشدند.

در این سفر ضمن بازدید از مکان پیشنهاد شده ، جلسه توجیهی و تصمیات خوبی نیز گرفته شد.

عزیزانی که مکانی جهت استقرار شعبه در اختیار دارند یا شخص یا مجموعه ای را می شناسد معرفی بفرمایند.

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322