دوره جامع مهارت تربیت فرزند

دوره جامع مهارت تربیت فرزند
استاد: محمد شیروانی
نوع دوره: مجازی کوتاه مدت
تعداد جلسات: 14
هزینه دوره: 290,000 تومان

ثبت نام دوره کلیک کنید

سرفصل

جلسه اول :

- عوامل شکل گیری محبت بین فرزندان و والدین

- روش های صحیح الگوسازی در برخورد با والدین

+ کیفیت ارتباط فرزندان با ما، بسته به کیفیت ارتباط ما با والدینمان دارد

 

جلسه دوم:

- نقش تربیت خود در تربیت فرزند

- وقت گذاشتن در تربیت فرزند

+ اهمیت بررسی و اصلاح ویژگی های خود در تربیت فرزندان

 + دو نکته مهم در امر تربیت فرزند

 

جلسه سوم:

+ اهمیت ایجاد احساس ارزشمندی در کودکان

 

 جلسه چهارم:

- ریشه‌های خودارضایی و راهکارهای پیشگیری از آن در فرزندان 

+ نقش اضطراب در خود ارضایی

 

جلسه پنجم:

- نقش والدین در تربیت فرزند

 

+راهکار های مناسب برای تربیت فرزند در صورت نبود یکی از والدین

 

جلسه هفتم:

- عوامل خود کم بینی در ارتباطات 

 

جلسه هشتم:

- راهکارهای جلوگیری از خود کم بین در فرزندان

 

جلسه نهم:

- راهکارهای تقویت دوستی و دوری از خودخواهی در فرزندان

+ راهکارهای تقویت صبر در مقابل معصیت در فرزندان

+ اهمیت تقویت میل به خوبی ها و میل به دوری از بدی ها در تربیت فرزند

+ نقش معرفت نفس در ایجاد میل به خوبی ها

+اهمیت آشنا کردن فرزندان با اهل بیت و انسان های نیک در تربیت آن ها

 

جلسه دهم:

- تقویت خردورزی و دوری از تعصب در کودکان

+ راهکارهای آموزش خردورزی و دوری از تعصب 

 

جلسه یازدهم:

- راهکارهای تقویت دیگر دوستی و دوری از خودخواهی در کودکان

+ نقش رفتارهای والدین و ادبیات خود خواهانه آنان در شکل گیری خودخواهی در فرزندان

+ آگاهی دادن به فرزندان در مورد تنها بودن انسان های خودخواه برای جلوگیری از ایجاد خودخواهی در آنان

+ معنای صحیح خودخواهی (خودخواهی = همه خواهی)

+ نقش انتخاب دوست خوب در حل مشکل خودخواهی فرزندان

 

 جلسه دوازدهم:

- عجله خوب و عجله بد به چه معناست؟

+ راهکارهای دوری از عجله در والدین و فرزندان

 

جلسه سیزدهم:

- راهکارهای تقویت حافظه

 

جلسه چهاردهم:

- راه‌های ارائه معارف دینی به کودکان

+ جلوه های مختلف دین و روش آموزش متناسب با هر کدام

اطــلاعــات تــمــــاس:

دفـتـر و ساختـمان آموزشـی: قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه

کدپستی: 3715696797

 

آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18): 02537710447

ارتباطات و روابــط عمــومــی: 09906265794