وبینار آنلاین
دوره آنلاین تمدن نوین اسلامی

موسسه علمی تربیتی آوای توحید با مشارکت مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه برگزار می کند.

 

تربیت فرزند
دوره تربیت فرزند

دوره جامع مهارت تربیت فرزند

فرآیند ثبت نام
دوره دادگستری فارس

نحوه ثبت نام و تماشای دوره دادگستری استان فارس

دوره های هور و نصر دادگستری
نحوه ثبت نام دوره های دادگستری

بسم الله الرحمن الرحیم

مراحل ثبت نام دوره های دادگستری

دوره مجازی حوزه علمیه خواهران

 دوره آموزش ‌مجازی سبک زندگی اسلامی حوزه های علمیه خواهران بامشارکت موسسه آوای توحید برگزار می شود.

 

دوره های مجازی موسسه

دوره قضات و مشاورین اطفال

دوره برای قضات و مشاورین اطعال دادگاه کودکان با مشارکت موسسه آوای توحید

ثبت نام مدرسه حضوری
آغاز ثبت نام مدرسه حضوری

ترم جدید مدرسه حضوری شهر مقدس قم شروع شد

شماره تماسهای موسسه آوای توحید
راههای ارتباطی با روابط عمومی و واحد خواهران

راههای ارتباطی و تلفنهای تماس با روابط عمومی و واحد خواهران موسسه علمی تربیتی آوای توحید

طرح تربیت مربی
ترم اول تربیت مربی به اتمام رسید

ترم اول طرح تربیت مربی به پایان رسید 

ورود به سامانه
سازمان های همکار

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322