پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

درس سبک زندگی اسلامی(مقدماتی)

تاریخ انتشار: 1399/05/19    
درس سبک زندگی اسلامی(مقدماتی)

مشروح  سرفصل های درس  سبک زندگی جهت آشنایی بیشتر علاقه مندان، 

  • نام استاد: استاد علی فتحی (زید عزه)
  • موضوع : سبک زندگی  دوره مقدماتی
  • تعداد جلسه: 17 جلسه

جهت مشاهده سرفصلها کلیک کنید

 

 

 

جلسه اول

نقش معرفت در همسرداری

 ازدواج منشأ آرامش و کمال

راهکار سبک زندگی اسلامی برای مشکلات

معنای سبک زندگی اسلامی

حاکم کردن توحید در زندگی

رسیدن به حیات طیبه در زندگی

 

جلسه دوم

راه زندگی خوب

رسیدن به غایت آرامش

پایه های خوشبختی

آثار احساس فقر

آثار نماز شب واقعی

ویژگی انسان متقی

 

جلسه سوم

حقیقت عبودیت

رابطه ایمان و عمل

چاره رسیدن به کمالات معنوی

معنای حد کفاف در زندگی

چگونگی کسب تقوا و معنویت

چگونگی حفظ عفاف

 

جلسه 4

رابطه ثروت زیاد و فقر زیاد با بیماری ذهنی

مادی گرایی و به حاشیه رفتن خانواده

مادی گرایی و عدم همراهی  و صداقت همسر

دلیل بالا رفتن آمار طلاق

دعای مستجاب شده والدین برای فرزند

دلیل سست شدن خانواده ها

 

جلسه پنجم

معنای احسان مباشری با پدر و مادر

آثار نگاه محبت آمیز به پدر و مادر

رابطه تقوا و صله رحم

نگاه تیز به پدر و مادر و عاق والدین

عاق والد شده و نتیجه انجام اعمال عبادی

راه شناخت بهترین خانواده و انسان ها

 

جلسه ششم

لزوم حق پذیری

شناخت حق و ملزومات آن

حقوق فرزندان بر والدین

حق اعضای بدن به تفکیک

عامل نشان دهنده میزان ایمان

 

جلسه هفتم

مراعات حقوق بین زوجین

رغبت طرفین برای ازدواج در خواستگاری

حقوق قبل از خواستگاری

دلیل بالا رفتن سن ازدواج

بهترین زن در معیارهای امروزی

تشخیص نیاز زن و مرد نسبت به  یکدیگر

 

جلسه هشتم

سازگاری مرد و زن

شناخت نیاز زن و مرد

دلیل واجب بودن نفقه بر مرد

فروتنی بعد از ازدواج

حفظ اقتدار مرد توسط زن

چگونگی عاشق کردن مرد

جلسه نهم

لزوم تکیه گاه داشتن زن

ویژگی هایی در مرد که زن آنها را  دوست دارد

ویژگی های استحکام مرد

رفتار زن برای حفظ اقتدار مرد

جدل زن و اقتدار مرد

قهر زن و شکست اقتدار مرد

 

جلسه دهم

ارکان و مصادیق استحکام خانواده

ارزش داشتن زندگی برای انسان

رابطه مدارا و خیر در خانواده

ترجیح همسر بر بچه

تشخیص نیاز همسر

 

جلسه یازدهم

ارزش قائل بودن همسر در مقابل فرزند

بدگویی نکردن از همسر در مقابل دیگران

حفظ عزت نفس همسران در مقابل خانواده همسران

آثار بی عزت شدن همسران

آثار حقوق طلب بودن همسران

دلیل ترجیح مادر و پدر همسران بر خانواده خود

 

جلسه 12

حقوق زن در اسلام و حقوق در غرب

دلیل شرط ایمان در ازدواج

دور هم بودن در خانواده و استحکام خانواده

وقت گذاشتن برای خانواده

گوش بودن مرد برای زن

معنای لباس تقوا بودن برای همسر

 

جلسه 13

نحوه گرفتن حاجات

گریه معیار دین نیست

معنای توکل و تقوا

معیار حقانیت دین

معنای حکمت

 

چهاردهم

معنای تکبر و بخل زن

پذیرایی از مهمان در شأن همسر

معنای تغافل ،ترس و انفاق در زن

چگونگی قضاوت فرزند بین مادر و پدر

چگونگی کمک مالی به والدین و دیگران

 

جلسه پانزدهم

دلایل ایجاد فمنیسم و همجنسگرایی در غرب

طرح شعار مالکیت زنان

معنای انقلاب جنسی

انتخاب همسر صرف بر اساس زیبایی

فمنیسم و تضاد با میل مادری  درونی زن

آثار سقط جنین

 

 

جلسه 16

پیامد های فمنیسم

معنای آزادی در غرب

عدم رضایت جنسی در پیامد فمنیسم

فمنیسم و ایجاد تفکر جنسی

رابطه اشتغال زن و طلاق

پیامد فمنیسم و جرم و زندان

 

 

جلسه هفدهم

برهنگی زن و ایجاد هیجان

معنای عشق حقیقی

تاثیر محل آموزشی تک جنسیتی

سن تشکیل شخصیت کودک

فمنیسم و اشتغال زن و بردگی زن 

 

 

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797        


 آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18) : 02537710447


ارتباطات و روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی:   09906265794