سرفصل دوره بین الملل

تاریخ انتشار: 1400/05/24     

 

سطح1

 

ترم اول

حی بن یقظان

عنوان بصری

نهایة الحکمة

معرفت نفس

علم النفس 2

عرفان عملی1

فلسفه1

علم النفس1

 

ترم دوم

قصه غربة الغربیة

تمهید القواعد

نهایة الحکمة

معرفت نفس

علم النفس 4

عرفان نظری1

فلسفه2

علم النفس3

 

ترم سوم

قصه غربة الغربیة

تمهید القواعد

نهایة الحکمة

معرفت نفس

علم النفس 6

عرفان نظری2

فلسفه3

علم النفس5

روش سخنرانی و فن بیان

 

مهارتی1

         

 

 

 

سطح 2

 

ترم اول

حقیقه الحقایق

تمهید القواعد

اصول فلسفه و روش رئالیسم

آغاز و انجام

عرفان عملی2

عرفان نظری3

فلسفه5

فلسفه4

 

ترم دوم

گلستان سعدی

مقدمه قیصری

اصول فلسفه و روش رئالیسم

آغاز و انجام

عرفان عملی3

عرفان نظری4

فلسفه7

فلسفه6

 

ترم سوم

رساله سه اصل

مقدمه قیصری

اصول فلسفه و روش رئالیسم

گلستان سعدی

فلسفه9

عرفان نظری5

فلسفه8

عرفان عملی4

روش اقناع اندیشه و فن مناظره

 

مهارتی2

         

 

 

 

 

 

سطح 3

 

ترم اول

رساله سه اصل

گلستان سعدی

مقدمه قیصری

شواهد الربوبیة

فلسفه11

عرفان عملی5

عرفان نظری6

فلسفه10

 

ترم دوم

عیون مسائل نفس

النصوص

مقدمه قیصری

شواهد الربوبیة

علم النفس7

عرفان نظری8

عرفان نظری7

فلسفه12

 

ترم سوم

عیون مسائل نفس

عیون مسائل نفس

النصوص

شواهد الربوبیة

علم النفس9

علم النفس8

عرفان نظری9

فلسفه13

سواد رسانه و فضای مجازی

 

مهارتی3

         

 

اشتراک گذاری:
نظرات

اطــلاعــات تــمــــاس:

دفـتـر و ساختـمان آموزشـی: قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه

کدپستی: 3715696797

 

آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18): 02537710447

ارتباطات و روابــط عمــومــی: 09906265794