پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

نشست نقش عرفان و توحید در سبک زندگی اسلامی

تاریخ انتشار: 1400/06/12    
نشست نقش عرفان و توحید در سبک زندگی اسلامی

سلسه نشست موسسه آوای توحید با موضوع نقش عرفان و توحید در سبک زندگی اسلامی ، با حضور حضرت استاد رمضانی حفظه الله تعالی

نقش عرفان وتوحید در سبک زندگی

استاد : آیت الله حسن رمضانی
دبیر نشست : حجت الاسلام حیدری 

زمان شروع نشست :۱۳شهریور 

مکان نشست:
 حضوری در موسسه آوای توحید
 پخش_زنده_بصورت_مجازی

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537836250   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322


واحد اداری و مالی : 02537730745