اساتید واحد بین الملل

تاریخ انتشار: 1398/12/27     

   heartاساتید معظم مدرسهheart

mailآیت الله  حسن رمضانی


mail آیت الله حیدر ضیایی


mail آیت الله  سید علی حسینی آملی


 mailآیت الله  سید یدالله یزدان پناه


 mailآیت الله  محمد حسین نائیجی


mailآیت الله سیدعلی طباطبایی


mailآیت الله یوسف ابراهیمیان


mailاستاد دکتر عبدالحسین خسروپناه


mailاستاد حسین علیپور


mailاستاد دکتر محمد شیروانی


mailاستاد دکتر حسین حلوائیان


mailاستاد دکتر علی فتحی


mailاستاد دکتر روح الله سوری


 

اشتراک گذاری:
نظرات

اطــلاعــات تــمــــاس:

دفـتـر و ساختـمان آموزشـی: قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه

کدپستی: 3715696797

 

آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18): 02537710447

ارتباطات و روابــط عمــومــی: 09906265794