پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

دوره مجازی انسان شناسی

تاریخ انتشار: 1400/06/23    

انسان در عرف عرفان

 • نکته اول: این دوره به دلیل بیان شیوا و روان استاد،برای همه اقشار جامعه (در هر سطح سواد و معلوماتی) قابل استفاده هست.
 • نکته دوم:برگزاری دوره بصورت آفلاین و قابلیت حضور دانش پژوهان در هر ساعت از روز فراهم است.

سرفصل های دوره

 • کیفیت ادراکات انسانی
 • بیان عوالم گوناگون
 • انسان شناسی
 • حقیقتِ چشم برزخی
 • اوصاف حقیقیِ وجود
 • گونه‌های نبوت
 • نبوت انبائی
 • حضرت زهرا در مقام نبوت انبائی
 • مجذوبینِ سالک و سالکینِ مجذوب
 • لزوم مجاورت ایمان و عمل صالح
 • آیات تأییدکنندۀ تجسم اعمال در قیامت
 • حکمت‌های نهفته در ورای احکامِ شرعی
 • انواع مکاشفات
 • اهمیت سکوت در مسیر تهذیب نفس و خودسازی
 • نبوت تشریعی

ثبت نام از طریق کارت به کارت

6037997750001415

بنام موسسه آوای توحید

پس از واریز به آیدی ایتا کارشناس سامانه آموزشی واحد خواهران @ava_khaharan و کارشناس سامانه آموزشی واحدبرادران  @ava1234اطلاع دهید

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710447


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 09025781324- 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322