پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

دوره مجازی آغاز و انجام

تاریخ انتشار: 1400/06/28    
دوره مجازی آغاز و انجام

مشروح سرفصل های درس آغاز و انجام برای آشنایی بیشتر معرفت جویان

سرفصل های دوره

فصل اول: در صفت راه آخرت و ذكر سالكانش

فصل دوم: در اشاره به مبدأ و معاد

فصل سوم: در اشاره به دو جهان و ذكر مراتب مردم

فصل چهارم: در اشاره به مكان و زمان 

فصل پنجم: در اشاره به حشر خلائق 

فصل ششم: ذكر احوال اصناف خلق در بهشت و دوزخ 

فصل هفتم: در اشاره به صراط 

فصل هشتم: در اشاره به اعمال و كرام الكاتبين

فصل نهم: در اشاره به حساب و طبقات اهل حساب 

فصل دهم: در اشاره به وزن اعمال و ذكر ميزان 

فصل يازدهم: در اشاره به طى آسمان ها 

فصل دوازدهم: در اشاره به نفخ صور

فصل سيزدهم: در اشاره به حالات قيامت و وقوف خلق 

فصل چهاردهم: در اشاره به درهاى بهشت و دوزخ 

فصل پانزدهم: در اشاره به زبانيه دوزخ 

فصل شانزدهم: در اشاره به جويهاى بهشت

فصل هفدهم: در اشاره به خازن بهشت و دوزخ

فصل هيجدهم: در اشاره به درخت طوبى و درخت زقوم 

فصل نوزدهم: در اشاره به حور العين 

فصل بيستم: در اشاره به ثواب و عقاب و عدل او 

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710447


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 09025781324- 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322