پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

اساس نامه موسسه علمی تربیتی آوای توحید

تاریخ انتشار: 1400/07/20    

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فصل اول :  کلیات و اهداف

ماده 1 : به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علمی عملی و  شکل گیری و تحقق تمدن نوین اسلامی بوسیله ظرفیت علوم عقلی  و پژوهش‌های در زمینه علوم عقلی ، عرفان اسلامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی ، سبک زندگی توحیدی، اجتماعی سازی علوم معرفتی، رشته های وابسته، مباحث فرا معرفتی، مقایسه‏ای و میان رشته‏ایِ علوم عقلی، موسسه علمی - تربیتی آوای توحید درسال 1395 با ایده ،پیشنهاد وتلاش آقای محمدرضا حیدری نقدعلی و حمایت آقایان آیات معظم: حسن رمضانی، حیدرضیایی و سیدعلی حسینی آملی  بعنوان هیئت موسس تاسیس گردید .

 

تبصره‌1: در این‌ اساسنامه‌ علوم‌ عقلی‌ اسلامی‌ شامل‌؛ فلسفه‌، کلام‌، عرفان‌، منطق‌، فلسفه‌های‌ مضاف‌ ودانشهای‌ وابسته‌ است.

ماده‌ 2) موسسه آوای توحید از تاریخ‌ ثبت‌، مؤسّسه‌ای‌ غیرانتفاعی‌ است‌ که‌ با تأکید ولی‌ امر مسلمین‌ حضرت‌ آیه‌الله‌ العظمی خامنه‌ای‌ «مدّظلّه‌العالی‌» و تحت‌ اشراف‌ اساطین‌ حکمت‌ و فلسفه‌ اسلامی‌ (حضرات‌ آیات‌ حسن رمضانی حیدر ضیایی و سید علی حسینی آملی  حفظهم الله) تشکیل‌ گردیده‌ است.

ماده‌ 3) موسسه آوای توحید از تاریخ‌ ثبت‌، دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ و وابستگی‌ به‌ سازمان‌ها ونهادهای‌ دولتی‌و غیردولتی‌ ندارد. این‌ موسسه تابعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را داشته‌ و پاسخ‌گوی‌ عملکرد خود می‌باشد.

ماده‌ 4) موسسه آوای توحید‌، یک‌ تشکّل‌ غیرسیاسی‌ است‌ واعضای‌ آن‌ به‌ نام‌ موسسه آوای توحید حق‌ فعالیت‌ سیاسی‌ یاوابستگی‌ به‌ گروهها و احزاب‌ سیاسی‌ را ندارند.

ماده‌5) اظهار نظر رسمی‌ به‌ نام‌ موسسه آوای توحید‌ به‌ ترتیبی‌ خواهد بود که‌ در آیین‌نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ مدیره‌ مشخص‌خواهد شد.

ماده‌ 6) تخلّف‌ از دو ماده‌ فوق‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌، موجب‌ تعلیق‌ عضویت‌، اخراج‌ و یا پیگرد قانونی‌خواهد بود

ماده 7) موسسه آوای توحید دارای سه رکن می‌باشد که بر اساس ضوابط مندرج در فصل پ‍نجم این اساسنامه تشکیل و اداره می‌شود.

ماده‌ 8) موسسه آوای توحید دارای‌ مهر و نشان‌ مخصوص‌ خواهد بود و هیأت‌ مدیره‌ در حفظ‌ و حراست‌ آن‌ها مسؤولیت‌ قانونی‌ دارد.

ماده‌ 9) مرکز ستادی موسسه آوای توحید در شهرمقدس قم می باشد و می‌تواند در مناطق دیگر(ملی فراملی) دارای‌ شعبه‌ باشد

تبصره‌2: ایجاد شعبه‌ در مناطق دیگر با موافقت‌ هیأت‌ موسس بلامانع‌ است.

ماده‌ 10) در صورت‌ تغییر نشانی‌ موسسه آوای توحید‌، مراتب‌، از سوی‌ هیأت‌ مدیره‌، با رعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ مندرج‌ درقانون‌ تجارت‌، در رسانه های‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود

تبصره3: تغییر موقعیت جغرافیایی موسسه با تایید موسس وبنیان گذار موسسه بلا مانع است.

ماده‌ 11) زمان‌ فعالیت‌ موسسه آوای توحید‌ از تاریخ‌ تصویب‌ اساسنامه‌ و ثبت‌، نامحدود خواهد بود

ماده‌12) موسسه آوای توحید خود را ملزم‌ به‌ رعایت‌ کلیه‌ ضوابط تعیین شده از سوی هیئت موسس و قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌داند.فصل‌ دوم‌: اهـداف‌ و وظایف

 

ماده13) اهداف‌ موسسه آوای توحید  به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌باشد:

mail تشکل و تحقق تمدن نوین اسلامی بوسیله ظرفیت علوم عقلی بویژه حکمت متعالیه ملاصدرا رحمه الله علیه

mail اجتماعی و کاربردی سازی علوم عقلی

mail زمینه ‌سازی‌ برای‌ تعمیق‌ و توسعه‌ علوم‌ عقلی‌  در حوزه‌های‌ علمیه‌ و سایر مراکز پژوهشی‌ وآموزشی در چارچوب سیاستهای -کلان هیئت موسس
mail  پرورش‌ نیروهای‌ انسانی‌ مناسب‌ و بکارگیری آنها
mail ایجاد زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ تضارب‌ آراء و گفتگوهای‌ علمی‌ در علوم‌ مورد نظر
mail تلاش در جهت هدایت و ساماندهی امور آموزشی و پ‍ژوهشی علوم عقلی با هماهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش عالی.mail کمک به توسعه پژوهش در زمینه های حکمت اسلامی، فلسفۀ غرب، کلام، ادیان و عرفان، فلسفۀ تطبیقی، منطق، تاریخ و فلسفه           علم، مطالعات علم و فلسفه دین
mail زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی فلسفی و نظری در کشور
mail بررسی و شناسایی شاخه های نوین علوم عقلی و معرفی آن‌ها درکشور ­

mail  طرح مسائل سنتی فلسفه و رشته های مرتبط به روشی جدید. ­

 mail  کوشش برای احیای جایگاه ویژۀ ایران در علوم عقلی اسلامی به صورت کلی

mail  کوشش برای نشر فرهنگ فکر و اندیشۀ فلسفی و منطقی در جامعه و ارتقای سطح دانش و بینش اسلامی

mail پرداختن به دانشهای میان‌رشته‌ای بین فلسفه و علوم دیگر.

mail همکاری‌های بین المللی با مراکز فلسفی-عرفانی  و مؤسسات مشابه در جهان و برگزاری همایشهای علمی و تخصصی و                جلسات بحث و سخنرانی داخلی و بین المللی در موضوعات مرتبط با فلسفه و حکمت در چارچوب مقررات و ضوابط.

mail چاپ و انتشار فصلنامه و کتب و نشریات تخصصی با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط.

mailایجاد ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی فعال در این زمینه در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط کشور

 

ماده‌14) موسسه آوای توحید به‌ منظور دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مذکور وظایف‌ زیر را بر عهده‌ دارد:

enlightenedارایه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌
enlightenedتشکیل‌ نشست ها و همایش های علمی
enlightenedشناسایی‌ پژوهشگران‌ علوم‌ عقلی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ آنان‌
enlightenedهمکاری‌ با مراکز علمی‌ داخل‌ و خارج‌ کشور
enlightenedتولید، چاپ و نشر کتب‌ و نشریات‌ علمی‌ و تدوین‌ متون‌ آموزشی‌
enlightenedترغیب‌ و تشویق‌ پژوهشگران و بزرگداشت‌ استادان‌ ممتاز
enlightenedهمکاری‌ با نهادهای‌ اجرایی‌، علمی‌ و پژوهشی‌ در راستای‌ اهداف‌ و وظایف‌ موسسه آوای توحید
enlightenedزمینه‌سازی‌ برای‌ حضور اعضاء در مجامع‌ علمی‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌فصل‌ سوم‌: شرایط‌ و انواع‌ عضویّت‌

 

ماده‌ 15) شرایط‌ عمومی‌ اعضای‌ موسسه آوای توحید به‌ شرح‌ زیر است‌:

✨ اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و التزام‌ به‌ قانون‌ اساسی‌؛
✨ پذیرش‌ اساسنامه موسسه 

✨ نداشتن‌ سوء پیشینه‌.

 

ماده‌ 16) موسسه آوای توحید  دارای‌ سه‌ نوع‌ عضو: پیوسته‌، وابسته‌ و افتخاری‌ می‌باشد.
ماده‌
17) اعضای‌ پیوسته‌ عبارتند از کسانی‌ که‌ دارای‌ مدرک‌ سطح‌ سه  حوزوی‌ و یا دکترای‌ دانشگاهی‌ و یا مشتهر به‌ تدریس‌ و تألیف‌ در زمینه‌ علوم‌ عقلی‌ می‌باشند.
تبصره‌
4: افراد مذکور باید دارای‌ گرایش‌ تخصصی‌ همخوان‌ با زمینه‌ فعالیت‌ موسسه آوای توحید  باشند. در غیراین‌ صورت‌ دارای‌ یک‌ تألیف‌ تخصصی‌ و یا سه‌ مقاله‌ تخصصی‌ در زمینه‌ علوم‌ عقلی‌ باشند.
تبصره‌
5: (دو سوم) اعضای‌ پیوسته‌ موسسه  بایستی‌‌ حوزوی‌ باشند.

تبصره 6: اعضای که هیئت موسس معرفی میکنند عضویت شان بلا مانع است.
ماده‌
18) اعضای‌ وابسته‌ عبارتند از کسانی‌ که‌ دارای‌ مدرک‌ سطح‌ دو حوزوی‌ یا کارشناسی‌ ارشد باشند.
تبصره7: افراد مذکور باید دارای‌ گرایشی‌ تخصصی‌ همخوان‌ با زمینه‌ فعالیت‌ موسسه  باشند.
ماده‌
19)عضویت‌ افتخاری‌: موسسه آوای توحید  می‌تواند شخصیت‌های‌ ایرانی‌ و خارجی‌ را که‌ مقام‌ علمی‌ آنان‌ درزمینه‌ علوم‌ عقلی‌ حائز اهمیت‌ است‌ یا در پیشبرد اهداف‌ موسسه  کمک‌های‌ مؤثر و ارزنده‌ای‌ دارند را به ‌عضویت‌ افتخاری‌ موسسه  درآورد.


فصل‌ چهارم‌: وظایف‌ و امتیازات‌ اعضاء


ماده‌ 20) در صورتی که هیات مدیره حق عضویتی را مقرر نماید، هر یک از اعضاء موظف به پرداخت آن خواهند بود.
تبصره‌
8: پرداخت‌ حق‌ عضویت‌، هیچگونه‌ حق‌ و ادعایی‌ نسبت‌ به‌ دارایی‌ موسسه  برای‌ عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره‌ 9 
: اعضای‌ افتخاری‌ از پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ معاف‌ هستند.
ماده‌
21) تمامی‌ اعضاء موظف‌ به‌ رعایت‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ موسسه  و سایر مصوبات‌ می‌باشند.
ماده22) هر یک‌ از اعضاء در انجام‌ طرح‌های‌ علمی‌ و استفاده‌ از سایر امکانات‌ و مزایای‌ موسسه آوای توحید  نسبت‌ به‌دیگران‌ حق‌ تقدم‌ دارد.
ماده‌ 23)  اعضای‌ پیوسته‌ تمامی امکانات موسسه برای آنها رایگان می باشد

ماده‌ 24) عضویت‌ اعضای‌ موسسه  در یکی‌ از موارد زیر خاتمه‌ می‌یابد:
1- استعفای‌ کتبی‌ یا شفاهی

تبصره10: استعفای شفاهی باید مورد تایید دونفر عادل و عاقل باشد.
2- وفات‌
3- از دست‌دادن‌ یکی‌ از شرایط‌ لازم‌ برای‌ عضویت‌ یا عدم‌ ایفای‌ وظایف‌ مانند؛ غیبت‌ بیش‌ از حد مجاز که طبق آیین نامه مشخص می‌شود در جلسات‌ موسسه  یا عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ مقرر

تبصره‌ 11: تأیید پایان‌ عضویت‌ بر عهده‌ هیأت‌ مدیره‌ است‌.

 

فصل‌ پنجم‌: ارکـان‌ موسسه علمی-تربیتی آوای توحید


ماده‌ 25) موسسه آوای توحید  دارای‌سه رکن‌ به‌ ترتیب‌ زیر می‌باشد:
الف‌) هیات‌ مؤسّس‌ د) هیأت‌ مدیره‌ ه) بازرسان‌

 

الف) هیأت‌ مؤسّس‌:


ماده‌ 26) هیأت‌ مؤسّس‌  افرادی که تشکیل دهنده موسسه می باشد.

تبصره12: اعضای هیئت موسس غیرقابل تغییر خواهد بود.

تبصره‌ 13: اعضاء هیأت‌ رئیسه در حال‌ حاضر عبارت‌ از آقایان: حسن رمضانی ، حیدر ضیایی و سیدعلی حسینی  و محمدرضا حیدری نقدعلی که ریاست هیئت موسس با آیت الله حسن رمضانی می باشد.

تبصره14: انتخاب اعضای جدید هیأت موسس بر عهده‌ی آنان است.

ماده‌ 27) وظایف و اختیارات‌ هیأت‌ مؤسّس‌
۱- تایید، تصویب‌ وتغییر و انحلال اساسنامه‌ و سیاستهای‌ کلی‌  با رای موافق دو سوم
۲- نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاست‌ها
۳- تعیین اعضای هیات مدیره با مشورت و نظارت هیات موسس

4-موافقت با ایجاد شعبه 

5- تایید ،تصویب و تغییر تمام اسناد کلان بالادستی موسسه

تبصره15: هیأت‌ موسس می توانند از اعضای هیئت مدیره باشد.

تبصره16: هییت مدیره در تمامی ادوار از طریق هییت موسس منصوب می گردند.
6- هیأت‌ مؤسّس‌ می‌تواند از تاریخ‌ تصویب‌ تا 1 سال عهده‌ دار وظایف‌ هیات‌ مدیره‌ باشد؛
7- پیگیری‌ جهت‌ تأمین‌ امکانات‌ و منابع‌ مالی‌ جهت‌ اجرای‌ برنامه‌ها؛
8- پیگیری‌ تخلّفات‌ هیات مدیره ؛

 

ب)هیأت‌ مدیره‌:


ماده‌ 28) هیأت‌ مدیره‌ موسسه مجموعه‌ای‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ هیئت موسس است‌ که‌ بر اساس‌سیاست‌های‌ کلان‌ موسسه‌، به‌ برنامه‌ ریزی‌ و هدایت‌ فعالیت‌ها می‌پردازد، این‌ مجموعه‌ عبارت‌ است‌ از حداقل  7 نفر (5 نفر اصلی‌ و ۲ نفر علی‌ البدل‌) که‌ به‌ مدت‌ 3 سال فعالیت می کنند که 2نفر از آنها حتما باید از هیئت موسس باشد.

➖ هیأت‌ مدیره‌ حدّاکثر تا یک‌ ماه‌ پس‌ از انتخاب،‌ تشکیل‌ جلسه‌ داده‌ ‌وبه ظایف‌ خود اقدام‌ می‌نماید.

➖ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ با حضور حداقل‌ 3 نفر رسمیت‌ می‌یابد، اعتبار تصمیمات‌ مشروط‌ به‌ رأی‌ حداقل‌ دونفر از اعضای‌ هیأت‌ مؤسّس‌ می‌باشد.
➖ کلیه‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ پس‌ از امضای‌ اعضاء در دفتر صورت جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ ثبت‌ و نگهداری‌ و یک‌ نسخه‌ جهت‌ اطلاع‌ به‌ هیأت‌ مؤسّس‌ ارسال‌ می‌شود.
➖ شرکت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ در جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ ضروری‌ است‌ و غیبت‌ هر یک‌ از اعضا، بدون‌ عذر موجّه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌ بیش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالی‌ و پنج‌ جلسه‌ متناوب‌ در حکم‌استعفای‌ عضو غایب‌ خواهد بود.
➖ هیأت‌ مدیره‌ ۲ نفر عضو علی‌ البدل‌ دارد و در صورت‌ استعفاء، برکناری‌ یا وفات‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌، عضو علی‌البدل‌ برای‌ مدت‌ باقی‌ مانده‌ دوره‌ عضویت‌، به‌ جانشینی‌ وی‌ تعیین ‌خواهد شد.


ماده‌ 29) وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ مدیره‌

mail انتخاب مدیر عامل

mail تصویب‌ برنامه‌های‌ بلند مدت‌ و کوتاه‌ مدت‌؛
mail تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌ منظور برنامه‌ ریزی‌ و پی‌گیری‌ اهداف‌ و سیاست‌های ‌موسسه‌؛
mail تصویب‌ برگزاری‌ همایش‌های‌ علمی‌؛
mail تشکیل‌ نشست‌های‌ علمی‌ موسسه؛
mail پذیرش‌ عضویت‌ و تعلیق‌ اعضاء؛
mail انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ موسسه  برای‌ شرکت‌ در مجامع‌ علمی‌ داخلی‌ و خارجی‌؛
mail اتخاذ تصمیم‌ در مورد همکاری‌ و عضویت‌ موسسه در مجامع‌ داخلی‌ و خارجی‌؛
mailارتباط‌ با مراجع‌ عظام وبزرگان فلسفه وعرفان‌ جهت‌ ارائه‌ گزارش‌ و استفاده‌ از رهنمودها؛
mail ارایه‌ گزارش‌ فعالیت‌ سالانه‌ موسسه به‌ هیئت موسس 

mail تصویب‌ آیین‌ نامه‌ داخلی‌ و شرح‌ وظایف‌ معاونت ؛ واحد و کمیته‌ها؛
mail تأمین‌ منابع‌ مالی‌ و جلب‌ هدایا و کمکهای‌ مالی‌؛
mail بررسی‌ و تصویب‌ ترازنامه‌ و صورت‌ حساب‌ درآمدها و هزینه‌های‌ سال‌ مالی‌ گذشته‌ و بودجه‌ سال‌ آینده‌ موسسه‌؛
mail پاسخ‌ گویی‌ به‌ هیأت‌ مؤسّس‌ در چارچوب‌ سیاست‌ها ‌ در قالب‌ برنامه‌های‌مصوب‌؛
mailتشکیل‌ کمیته‌های‌ تخصّصی‌ موسسه، تعیین‌ وظایف‌ و نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ آنها، تغییر ویا ایجاد کمیته‌های‌ جدید؛
mailاعطای‌ فرصت‌های‌ تحقیقاتی‌ و آموزشی‌.

mail پ‍یگیری تخلفات کادر اجرایی

 

ماده‌ 30) رئیس هیأت مدیره، از میان‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ برای‌ یک‌ دوره‌ 3 ساله‌ توسّط‌ هیأت‌ مدیره‌ انتخاب‌ می شود‌ که‌ نماینده‌ قانونی‌ موسسه می‌باشد و انتخاب‌ مجدّد وی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 31) وظایف‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌

➕ برنامه‌ ریزی‌ و مدیریت‌ موسسه در چارچوب‌ شرح‌ وظایف‌
➕ ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اعضا و کمیته‌ها و هدایت‌ آنان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ موسسه‌
➕اداره‌ داخلی‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌

تبصره17: رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ حق منع و همچنین رای ایشان دو رای محسوب می گردد.

تبصره‌18: در صورت‌ عدم‌ حضور رئیس‌ یا نائب‌ رئیس‌ در جلسه‌، یکی‌ از اعضاء با اکثریت‌ آراء به‌ عنوان‌رئیس‌ موقّت‌ همان‌ جلسه‌ انتخاب‌ می‌شود.

➕ پی‌گیری‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره
➕ارایه‌ گزارش‌ به‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌
➕ رسیدگی‌ به‌ مسایل‌ مالی‌

➕ تهیه‌ و تنظیم‌ و پیشنهاد بودجه‌ سالانه‌ موسسه به‌ هیات‌ مدیره‌ّ
➕ انتصاب‌ و عزل‌ کارکنان‌ موسسه با رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات
➕ امضای‌ کلیه‌ اسناد و اوراق‌ بهادار و تعهدآور برای‌ موسسه‌
➕ ایفای‌ نمایندگی‌ موسسه در کلیه‌ مراجع‌ صالحه‌ با حق‌ توکیل‌ غیر
➕پی‌گیری‌ و رسیدگی‌ به‌ تخلّفات‌ هیأت‌ مدیره‌.

تبصره19: رئیس‌ هیئت مدیره می‌تواند کارهای‌ اجرائی ومدیریتی‌ را به‌ دیگری‌ واگذار نماید.

ه) بازرسـان‌:
ماده‌
32)هیئت موسس  از میان اعضای پیوسته موسسه دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.
ماده
33) وظایف‌ بازرسان‌:

enlightenedبررسی‌ اسناد و دفاتر مالی‌ و غیرمالی‌ موسسه و گزارش‌ آن‌ به‌ هیأت‌ مؤسّس‌.
enlightenedگزارش‌ تخلّفات‌  هیأت‌ مدیره‌ به هیئت موسس.

ماده‌ 34) کلیه‌ اسناد و مدارک‌ موسسه با نظر هیأت‌ مؤسّس‌، باید از سوی‌ هیأت‌ مدیره‌ برای‌ بررسی‌ دردسترس‌ بازرسان‌ قرار گیرد.

 

فصل‌ ششم‌: بودجـه‌


ماده‌ 35) منابع‌ مالی‌ موسسه عبارتند از:

mail کمک‌های‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ عظام‌ و حوزه‌ علمیه‌
mail حق‌ عضویت‌ اعضاء
mail درآمدهای‌ ناشی‌ از ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ و مشاوره‌ای‌ در فعالیت‌های‌ موسسه.
mailدریافت‌ هدایا و کمک‌‌ها در چارچوب‌ها سیاست‌ها

ماده‌ 36) کلیه‌ عواید و درآمدهای‌ موسسه صرف‌ فعالیت‌ها و وظایف‌ برشمرده‌ در اساسنامه‌ موسسه ‌خواهد شد.
ماده‌
36) کلیه‌ وجوه‌ موسسه در حساب‌ مخصوصی‌ به‌ نام‌ آوای توحید نزد بانک‌های‌ کشور نگه‌ داری ‌می‌شود.
ماده‌
37) هیچ‌ یک‌ از افراد وابسته‌ به‌ موسسه حق‌ برداشت‌ یا تخصیص‌ هیچگونه‌ سودی‌ اعم‌ از سود سهام‌ یا سرمایه‌ را ندارد.
ماده‌
38) کلیه‌ مدارک‌ و پرونده‌های‌ مالی‌ و غیر مالی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ موسسه در محل‌ دفتر مرکزی‌ موسسه نگه‌داری‌ می‌شود و در هنگام‌ مراجعه‌ی‌ مرجع‌ نظارت‌ یا سایر مراجع‌ صلاحیت دار در اختیار آنان ‌قرار می‌گیرد.
ماده‌
39) کلیه‌ اسناد غیر مالی‌ تعهدآور و نامه‌های‌ رسمی‌ با امضای‌ رئیس‌ همراه‌ با مهر موسسه معتبر است‌
ماده‌
40) کلیه‌ اسناد مالی‌ و اوراق‌ بهادار با امضای‌ رئیس‌ و یکی‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ که‌ توسط‌ هیأت‌ مدیره ‌مشخص‌ می‌شود، همراه‌ با مهر موسسه  معتبر است‌.


فصل‌ هفتم‌: انحـلال‌ موسسه‌


ماده‌ 41) در صورت‌ تصویب و تأیید انحلال‌ موسسه از طرف‌  هیأت‌ مؤسّس‌، هیأت‌ تصفیه ای‌ را برای‌ پرداخت‌ دیون‌ و وصول‌ مطالبات‌ موسسه انتخاب‌ خواهد کرد. هیأت‌ تصفیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از وصول ‌ مطالبات‌ و پرداخت‌ بدهی‌ها، کلیه‌ دارایی‌های‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ موسسه را به‌ ولی‌ فقیه‌ یا یکی‌ ازمراکز معتبر علمی‌ با موافقت‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ واگذار نماید.
ماده‌
42) این‌ اساسنامه‌ مشتمل‌ بر ۷ فصل‌، 42 ماده‌ و 19تبصره‌ در مورخ   1395 به تصویب هیئت موسس و مراجع ذی صلاح گردید.

 

 

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710447


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 09025781324- 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322