پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

صدور مجوز بین المللی موسسه

تاریخ انتشار: 1400/09/28    
صدور مجوز بین المللی موسسه

مجوز و پروانه  فعالیت بین المللی موسسه آوای توحید صادرشد

لازم بذکر است موسسه آوای توحید از سال ۱۳۹۶ باهمکاری مجامع بین المللی برنامه های آموزشی پژوهشی و تبلیغی برای بیش از ۲۰ کشور برگزار نموده .

مرکز بین الملل آوای توحید دارای هفت انجمن و کار گروه آموزشی و  پژوهشی و هفت سایت می باشد.

و بیش از ۵۰۰۰ نفر مخاطب بین المللی در موسسه به صورت حضوری و مجازی  تحصیل  کرده و می کنند .

مرکز علوم عقلی آوای توحید با مجامع علمی خارج از کشور ارتباطات نزدیکی را در حوزه فلسفه و پیوند های آن برقرار کرده

کانال مدرسه مجازی گام دوم :
https://eitaa.com/joinchat/3576430603Cf4a92fc96a

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322