پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

دوره مناجات خمسه عشر ویژه ماه مبارک

تاریخ انتشار: 1401/01/17    
دوره مناجات خمسه عشر ویژه ماه مبارک

برنامه حضوری مناجات خمسه عشر در موسسه آوای توحید ساعت 11 شب برگزار می گردد.

قمی ها ی عزیز جهت شرکت در این برنامه می توانند به مکان موسسه به آدرس : قم ؛ خ ارم۲۱ ،رو بروی مسجد سلماسی حضور یابند.

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس 15 لغایت 19 ) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (ساعت4 تا7 بعداز ظهر): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322