پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

همایش مجازی بزرگداشت فردوسی

تاریخ انتشار: 1401/02/24    

 

همایش مجازی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با موضوع:

تبلور مبنای وحدت وجود عرفا در شاهنامه برگزار می شود.

همراه با معرفی کتاب عرفان حماسی در شاهنامه فردوسی 

ارائه دهنده:  استاد حجه الاسلام دکتر شیروانی

دبیر جلسه : حجت الاسلام فرهاد فرهادی

زمان: یکشنبه 2/25 ساعت ۱۸:۰۰

لینک ورود به برنامه:
http://madras.avayetowheed.ir

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710458


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322