پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

رونمایی از کتاب عرفان حماسی شاهنامه 

تاریخ انتشار: 1401/03/03    
رونمایی از کتاب عرفان حماسی شاهنامه 

با حضور استاد شیروانی و استاد مجاهدی از کتاب عرفان حماسی شاهنامه در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد.

 

این کتاب به همت موسسه آوای توحید به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب با نگاه وحدت وجود و عرفان اسلامی به اشعار شاهنامه پرداخته

جهت تهیه این اثر می توانید به فروشگاه آوای توحید مراجعه کنید 
https://b2n.ir/e38194

تهیه کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب 
https://b2n.ir/a63152

انتشارات وصال آوای توحید وابسته به موسسه دارای غرفه مجازی در نمایشگاه می باشد (مشاهده غرفه )
https://b2n.ir/h26550

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710447


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 09025781324- 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322