پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

رونمایی از کتاب عرفان حماسی شاهنامه 

تاریخ انتشار: 1401/03/03    
رونمایی از کتاب عرفان حماسی شاهنامه 

با حضور استاد شیروانی و استاد مجاهدی از کتاب عرفان حماسی شاهنامه در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد.

 

این کتاب به همت موسسه آوای توحید به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب با نگاه وحدت وجود و عرفان اسلامی به اشعار شاهنامه پرداخته

جهت تهیه این اثر می توانید به فروشگاه آوای توحید مراجعه کنید 
https://b2n.ir/e38194

تهیه کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب 
https://b2n.ir/a63152

انتشارات وصال آوای توحید وابسته به موسسه دارای غرفه مجازی در نمایشگاه می باشد (مشاهده غرفه )
https://b2n.ir/h26550

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس 15 لغایت 19 ) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (ساعت4 تا7 بعداز ظهر): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322