پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

حضور موسسه آوای توحید در «رویداد هم افزایی مدیریت ایران»

تاریخ انتشار: 1401/05/18    
حضور موسسه آوای توحید در «رویداد هم افزایی مدیریت ایران»

رویداد هم افزایی مدیریت ایران در مصلی تهران برگزار شد . 

حضور موسسه آوای توحید در «رویداد هم افزایی مدیریت ایران»

در این رویداد مهم که با هدف ارائه مدل یا حل مسئله برای چالش‌های پیش روی سازمان‌ها تشکیل شده بود، شرکت‌ها، گروه‌های مردم نهاد و مجموعه‌های دانش بنیان در قالب هزار غرفه، پذیرای مدیران محترم کشور از سطح وزرا تا مدیران میانی، استانداران و فرمانداران بودند. موسسه علمی تربیتی آوای توحید نیز در این رویداد با دو غرفه میزبان مدیران کشوری بود و فعالیت و دستاورد های موسسه شرح داده شد.

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710458


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322