پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

مجوز مجله علمی تخصصی آوای توحید با دو زبان دریافت شد

تاریخ انتشار: 1401/06/11    
مجوز مجله علمی تخصصی آوای توحید با دو زبان دریافت شد

پروانه انتشار نشریه تخصصی آوای توحید

مجله ی تخصصی الهیات و معارف اسلامی

به زبان فارسی و انگلیسی 

ترتیب انتشار: فصلنامه

گستره فعالیت سراسری


از حضرت آیت الله رمضانی عزیز حفظه الله بابت همراهی و اعتمادشان نسبت به موسسه کمال تقدیر و تشکر را داریم.


 https://eitaa.com/ava1001

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710458


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322