دیدار آیت الله رمضانی با علمای اصفهان

تاریخ انتشار: 1401/09/15     
دیدار آیت الله رمضانی با علمای اصفهان

دیدار های شعبه اصفهان

دیدار حضرت ایه الله شیخ حسن رمضانی
از حضرت ایه الله سید مرتضی مستجابی(از علمای قدیمی اصفهان و از خاندان صدر)

 

اشتراک گذاری:
نظرات

اطــلاعــات تــمــــاس:

دفـتـر و ساختـمان آموزشـی: قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه

کدپستی: 3715696797

 

آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18): 02537710447

ارتباطات و روابــط عمــومــی: 09906265794