کتاب آفتاب عرفان چاپ شد .

تاریخ انتشار: 1403/03/11     
کتاب آفتاب عرفان چاپ شد .

کتاب آفتاب عرفان، راهنمای موضوعی مثنوی معنوی در سه جلد آماده و منتشر شد.

کتاب حاضر موسوم به آفتاب عرفان، راهنمای موضوعی مثنوی معنوی جناب مولوی است.

مثنوی که تفسیر انفسی قرآن کریم است اقیانوسی از دُرَر معارف الهی است.

پراکندگی دُرَر آن در این اقیانوس بی‌کران مرا بر آن داشت که گامی در حد وسع خود بردارم

و ابیات مرتبط با موضوعات خاص را در یک جا جمع‌آوری کنم، این کار سخت جز با غواصی در این اقیانوس سهمگین میسر نبود.
قهرا چنین کاری به تنهایی و با بضاعت اندک و هوای نامساعد، کاری سخت و دشوار و ناتمام است،

سعی شد که بخشی از کاستی‌ها در چاپ دوم جبران شود.
امید دارم که جابر حقیقی جبران نماید و این قلیل و اندک را از این حقیر، کثیر بپذیرد.

موسسه علمی تربیتی آوای توحید در جهت تسهیل امر پژوهش و صید مطالب ناب معرفتی از اقیانوس گهربار کتاب مثنوی معنوی

اقدام به چاپ و نشر این اثر گرانبها نموده است.

سفارش کتاب با (۲۷٪ تخفیف) از لینک زیر:
https://b2n.ir/h84848
 

اشتراک گذاری:
نظرات

اطــلاعــات تــمــــاس:

دفـتـر و ساختـمان آموزشـی: قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه

کدپستی: 3715696797

 

آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18): 02537710447

ارتباطات و روابــط عمــومــی: 09906265794