آیت الله محمد حسین ناییجی

آیت الله محمد حسین ناییجی

آیت الله محمد حسین نائیجی در سال ۱۳۳۹ در آمل متولد شد.

در سال ۱۳۵۵ به حوزه علمیه آمد و از درس بزرگان حوزه در معقول و منقول چون آیات حسن زاده آملی و جوادی آملی(دامت برکاتهما) بهره‌مند گشت و به تدریس شرح منظومه، اشارات، شرح تجرید، تمهید القواعد و اسفار پرداخت. از ایشان آثاری در فلسفه و عرفان مانند ترجمه و شرح تمهید القواعد (۱۳۸۶)، ترجمه و شرح کتاب نفس شفا (۱۳۸۷)، ترجمه عیون مسائل نفس (۱۳۸۰)، ترجمه عده الداعی و نجاح الساعی و ترجمه فص حکمت عصمتیه تاکنون منتشر گردیده است. استاد نائیجی از اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی می‌باشد.


پرسش از استاد

اطــلاعــات تــمــــاس:

دفـتـر و ساختـمان آموزشـی: قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه

کدپستی: 3715696797

 

آموزش حضوری و مجازی (ساعت13 تا 18): 02537710447

ارتباطات و روابــط عمــومــی: 09906265794