پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

سرفصل دوره های کوتاه مدت

دوره مجازی آغاز و انجام
سرفصل دوره کوتاه مدت

دوره مجازی آغاز و انجام

مشروح سرفصل های درس آغاز و انجام برای آشنایی بیشتر معرفت جویان

تاریخ انتشار: 1400/06/28     
ادامه مطلب
دوره مجازی مثنوی معنوی
سرفصل دوره کوتاه مدت مثنوی مولوی

دوره مجازی مثنوی معنوی

مشروح سرفصل های درس  مثنوی معنوی  برای آشنایی بیشتر معرفت جویان

جهت مشاهده سرفصلها روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید.

 

تاریخ انتشار: 1400/05/21     
ادامه مطلب
دوره مجازی درس (اخلاق و عرفان)
سرفصل دوره کوتاه مدت

دوره مجازی درس (اخلاق و عرفان)

مشروح سرفصل های درس   برای آشنایی بیشتر معرفت جویان

جهت مشاهده سرفصلها روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید.

تاریخ انتشار: 1399/05/23     
ادامه مطلب
دوره مجازی سبک زندگی توحیدی
سرفصل دوره کوتاه مدت

دوره مجازی سبک زندگی توحیدی

تاریخ انتشار: 1399/05/23     
ادامه مطلب
دوره مجازی ملاک های ازدواج
سرفصل دوره کوتاه مدت

دوره مجازی ملاک های ازدواج

مشروح سرفصل های درس ازدواج و همسرداری 2 برای آشنایی بیشتر معرفت جویان

جهت مشاهده سرفصلها روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید.

 

تاریخ انتشار: 1399/05/22     
ادامه مطلب
سرفصل دوره انسان در عرف عرفان
دوره مجازی انسان شناسی

سرفصل دوره انسان در عرف عرفان

مشروح سرفصل های درس   برای آشنایی بیشتر معرفت جویان

جهت مشاهده سرفصلها روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید.

تاریخ انتشار: 1399/05/22     
ادامه مطلب
سرفصل دوره درس مناجات خمسه عشر
دوره کوتاه مدت

سرفصل دوره درس مناجات خمسه عشر

تاریخ انتشار: 1399/05/14     
ادامه مطلب

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه یک، اواسط کوچه، کدپستی: 3715696797         


 واحد سامانه آموزش مجازی برادران(ساعت14 تا 18) : 02537710447


واحــــد سامانه آموزش مجازی خواهران(ساعت14 تا 18): 09025781324- 02537710458               


 دوره های دادگستری (ساعت 16 تا 19): 09028258622         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 02537710447 - 09906265794


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری(ساعت11 تا 18):  02537710420


 واحد انتشارات و فروش: 02537710465


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322